Strip Led      
         
BI-62 Strip Led 20mm 1ch 180 rosso   101,00  
BI-63 Strip Led 40mm 1ch 180 rosso   58,00  
BI-64 Strip Led 60mm 1ch 180 rosso   44,00  
BI-65 Strip Led 80mm 1ch 180 rosso   34,00  
BI-66 Strip Led 50mm 3ch 180 rosso   53,00  
BI-67 Strip Led 20mm 1ch 180 giallo   101,00  
BI-68 Strip Led 40mm 1ch 180 giallo   58,00  
BI-69 Strip Led 60mm 1ch 180 giallo   44,00  
BI-70 Strip Led 80mm 1ch 180 giallo   34,00  
BI-71 Strip Led 50mm 3ch 180 giallo   53,00  
BI-72 Strip Led 20mm 1ch 180 verde   209,00  
BI-73 Strip Led 40mm 1ch 180 verde   121,00  
BI-74 Strip Led 600mm 1ch 180 verde   78,00  
BI-75 Strip Led 80mm 1ch 180 verde   65,00  
BI-76 Strip Led 50mm 3ch 180 verde   94,00  
BI-77 Strip Led 20mm 1ch 180 blu   209,00  
BI-78 Strip Led 40mm 1ch 180 blu   121,00  
BI-79 Strip Led 60mm 1ch 180 blu   78,00  
BI-80 Strip Led 80mm 1ch 180 blu   65,00  
BI-54 Strip Led 50mm 3ch 180 blu   94,00  
BI-81 Strip Led 20mm 1ch 180 bianco   209,00  
BI-82 Strip Led 40mm 1ch 180 bianco   121,00  
BI-52 Strip Led 60mm 1ch 180 bianco   78,00  
BI-51 Strip Led 80mm 1ch 180 bianco   65,00  
BI-83 Strip Led 50mm 3ch 180 bianco   94,00  
         
  accessori      
         
BI-50/1 Power supply dimmable BOXIP55   185,00  
  230VAC -/+10% 60 Hz - 14VDC      
BI-50/2 Power supply switching AC/DC-DC 14V 25W   185,00  
BI-40/1 Barre in policarbonato L=mm 3000   18,00  
BI-57 Tappo di alimentazione   1,00  
BI-58 Tappo di chiusura   1,00  
BI-59 Giunto lineare chiuso   1,00  
BI-60 Giunto lineare aperto   1,00